LỊCH KHAI GIẢNG LỚP NHIẾP ẢNH THÁNG 3 – 5/2017

LỚP KHAI GIẢNG HỌC PHÍ THỜI GIAN HỌC
Nhiếp ảnh căn bản

Khóa 3/2017

05.05.2017

Thứ sáu

(17 giờ 30 – 20 giờ)

2.000.000
Lớp sáng: khai giảng vào các tháng: 1,3,5,7,9,11

Giờ học: 08h30 – 11h30

Lớp tối: khai giảng vào các tháng: 2,4,6,8,10,12

Giờ học: 17h30 – 20h00

Học 04 buổi/tuần (Thứ 2,4,6  và sáng Chủ nhật) Thời gian: 01 tháng/khóa

Nhiếp ảnh nâng cao

Khóa 1/2017

29.03.2017

Thứ tư

(17h30 – 20h00)

2.500.000
Photoshop căn bản

Khóa 2/2017

Photoshop nâng cao

Khóa 1/2017

31.03.2017

Thứ sáu

1.600.000 Lớp sáng: khai giảng vào các tháng: 1,3,5,7,9,11

Giờ học: 08h30 – 11h30

 Lớp tối: khai giảng vào các tháng: 2,4,6,8,10,12

Giờ học: 17h30 – 20h00

Thời gian: 01 tháng/khóa

Lớp Sáng tác ảnh nghệ thuật

Khóa 1/2017

Đầu tháng 05 2.800.000
  03 buổi lý thuyết

07 buổi thực hành sáng tác, chủ đề khác nhau

Studio khóa 1/2017

Chụp chân dung & sản phẩm Studio & ngoại cảnh

09.05.2017

Thứ ba

2.600.000 02 buổi lý thuyết và 08 buổi thực hành

Tuần học 03 buổi

Liên hệ Phòng Ghi danh; 38323326 – 39250712

Phòng đào tạo (thầy Thái): 0903.103374