Lịch Khai giảng Lớp Nhiếp ảnh – Tháng 11/2018

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHIẾP ẢNH THÁNG 11/2018

LỚP KHAI GIẢNG HỌC PHÍ THỜI GIAN
Nhiếp ảnh Căn bản 2.000.000đ  

Học 04 buổi/tuần

(Thứ 2, 4, 6 và sáng Chủ nhật)

Thời gian: 01 tháng/khóa

 

Khóa 10 – 2018 02 – 11 – 2018 (Thứ sáu)

Lớp sáng: 08h30 – 11h30

Lớp tối: 17h45 – 20h15

 

Điện thoại liên hệ:  

        Phòng Ghi danh: 028 3832 3326 – 028 3925 0712

        Phòng Đào tạo:    0913 158 257 (Thầy Thái)

                                      0908 440 107 (Cô Mai)