LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHIẾP ẢNH THÁNG 8/2019

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHIẾP ẢNH THÁNG 8/2019

LỚP KHAI GIẢNG HỌC PHÍ THỜI GIAN
Nhiếp ảnh Căn bản 2.000.000đ  

Học 04 buổi/tuần

(Thứ 2, 4, 6 và sáng Chủ nhật)

Thời gian: 01 tháng/khóa

 

Khóa 4 – 2019 02 – 08 – 2019 (Thứ sáu)

Lớp sáng: 08h30 – 11h30

Nhiếp ảnh Nâng cao 2.500.000đ
Khóa 1 – 2019 12 – 08 – 2019 (Thứ hai)

Lớp tối: 17h45 – 20h15

Điện thoại liên hệ:  

        Phòng Ghi danh:   028 3832 3326 – 028 3925 0712

        Phòng Đào tạo:     0913 158 257 (Thầy Thái)

                                       0908 440 107 (Cô Mai)