LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHIẾP ẢNH THÁNG 6/2020

 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHIẾP ẢNH THÁNG 6/2020

LỚP

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

THỜI GIAN

Nhiếp ảnh Căn bản

2.000.000đ

 

Học 04 buổi/tuần

(Thứ 2, 4, 6 và sáng Chủ nhật)

Thời gian: 01 tháng/khóa

 

Khóa 2 – 2020 03 – 06 – 2020 (Thứ tư)

Lớp tối: 17h45 – 20h15

 

Điện thoại liên hệ:  

Phòng Ghi danh:   028 3832 3326 – 028 3925 0712

Phòng Đào tạo:     0913 158 257 (Thầy Thái) – 0908 440 107 (Cô Mai)