LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHIẾP ẢNH THÁNG 4/2019

 

LỚP KHAI GIẢNG HỌC PHÍ THỜI GIAN
Nhiếp ảnh Căn bản

2.000.000đ

 

Học 04 buổi/tuần

(Thứ 2, 4, 6 và sáng Chủ nhật)

Thời gian: 01 tháng/khóa

 

Khóa 2 – 2019 17 – 04 – 2019 (Thứ tư)

Lớp tối: 17h45 – 20h15

Nhiếp ảnh Nâng cao 2.500.000đ
Khóa 1 – 2019 19 – 04 – 2019 (Thứ sáu)

Lớp tối: 17h45 – 20h15

Photoshop Căn bản 1.800.000đ Học 03 buổi/tuần

(Thứ 2, 4, 6)

Thời gian: 01 tháng/khóa

 

Khóa 2 – 2019 19 – 04 – 2019 (Thứ sáu)

Lớp tối: 17h45 – 20h15

 

Sáng tác ảnh Nghệ thuật – Khóa 6

26 – 04 – 2019 (Thứ sáu)

 

2.800.000đ  

Thực hành: Sáng Chủ nhật  hàng tuần

Thời gian: 04 tháng/khóa

Điện thoại liên hệ:  

Phòng Ghi danh:   028 3832 3326 – 028 3925 0712

Phòng Đào tạo:     0913 158 257 (Thầy Thái)

                                0908 440 107 (Cô Mai)