LỊCH KHAI GIẢNG LỚP NHIẾP ẢNH THÁNG 12/2018

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP NHIẾP ẢNH THÁNG 12/2018

 

LỚP KHAI GIẢNG HỌC PHÍ THỜI GIAN

Nhiếp ảnh Căn bản

2.000.000đ

 

Học 04 buổi/tuần

(Thứ 2, 4, 6 và sáng Chủ nhật)

Thời gian: 01 tháng/khóa

 

Khóa 12 – 2018 21 – 12 – 2018 (Thứ sáu)

Lớp tối: 17h45 – 20h15

 

Điện thoại liên hệ:  

Phòng Ghi danh: 028 3832 3326 – 028 3925 0712

Phòng Đào tạo:    0913 158 257 (Thầy Thái)

                               0908 440 107 (Cô Mai)