LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHIẾP ẢNH THÁNG 11/2019

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHIẾP ẢNH THÁNG 11/2019

LỚP KHAI GIẢNG HỌC PHÍ THỜI GIAN
Nhiếp ảnh Căn bản

2.000.000đ

 

Học 04 buổi/tuần

(Thứ 2, 4, 6 và sáng Chủ nhật)

Thời gian: 01 tháng/khóa

 

Khóa 5 – 2019 25 – 11 – 2019 (Thứ hai)

Lớp tối: 17h45 – 20h15

Lớp Photoshop

1.800.000đ

Học 03 buổi/tuần

(Thứ 2, 4, 6)

Thời gian: 01 tháng/khóa

Khóa 5 – 2019 18 – 11 – 2019 (Thứ hai)

Lớp tối: 17h45 – 20h15

 

Sáng tác ảnh Nghệ thuật – Khóa 7

20 – 09 – 2019 (17h00 thứ sáu)

Có lớp riêng theo yêu cầu

 

2.800.000đ

 

Thực hành: Sáng Chủ nhật  hàng tuần

Thời gian: 04 tháng/khóa

 

Điện thoại liên hệ:  

Phòng Ghi danh:   028 3832 3326 – 028 3925 0712

Phòng Đào tạo:     0913 158 257 (Thầy Thái) –  0908 440 107 (Cô Mai)