LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHIẾP ẢNH THÁNG 09/2017

 

  LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHIẾP ẢNH THÁNG 09/2017
LỚP KHAI GIẢNG HỌC PHÍ THỜI GIAN HỌC
Nhiếp ảnh căn bản

Khóa 7/2017

25.09.2017

Thứ hai

(17h30 – 20h00)

2.000.000đ Lớp sáng: khai giảng vào các tháng:2,4,6,8,10,12

Giờ học: 08h30 – 11h30

Lớp tối: khai giảng vào các tháng: 1,3,5,7,9,11

Giờ học: 17h30 – 20h00

Học 04 buổi/tuần (Thứ 2,4,6  và sáng Chủ nhật) Thời gian: 01 tháng/khóa

Nhiếp ảnh nâng cao

Khóa 3/2017

06.09.2017

Thứ tư

(18h00 – 20h00)

2.500.000đ  
 Photoshop căn bản

Khóa 6/2017 (sáng)

Photoshop căn bản

Khóa 7/2017 (tối)

11.10.2017

Thứ tư

 

1.600.000đ Lớp sáng: 08h30 – 11h30

Lớp tối:    17h30 – 20h00

Thời gian: 01 tháng/khóa

Lớp Sáng tác ảnh Nghệ thuật

Khóa 2/2017

01.11.2017 2.800.000đ  

03 buổi lý thuyết

07 buổi thực hành sáng tác, chủ đề khác nhau

 

Studio khóa 1/2017

Chụp chân dung & sản phẩm Studio & ngoại cảnh

01.11.2017

 

2.600.000đ  

02 buổi lý thuyết và 08 buổi thực hành

Tuần học 03 buổi

 

ĐT:  Phòng Ghi danh: 3832.3326 – 3925.0712

         Phòng Đào tạo (Thầy Thái): 0903.103.374