LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHIẾP ẢNH THÁNG 08/2017

 

LỚP KHAI GIẢNG HỌC PHÍ THỜI GIAN HỌC
Nhiếp ảnh căn bản

Khóa 6/2017

28.08.2017

Thứ hai

(08h30 – 11h30)

2.000.000đ Lớp sáng: khai giảng vào các tháng:2,4,6,8,10,12

Giờ học: 08h30 – 11h30

Lớp tối: khai giảng vào các tháng: 1,3,5,7,9,11

Giờ học: 17h30 – 20h00

Học 04 buổi/tuần (Thứ 2,4,6  và sáng Chủ nhật) Thời gian: 01 tháng/khóa

Nhiếp ảnh nâng cao

Khóa 2/2017

  2.500.000đ  
 Photoshop căn bản

Khóa 6/2017 (sáng)

Photoshop căn bản

Khóa 7/2017 (tối)

28.08.2017

Thứ hai

 

1.600.000đ Lớp sáng: 08h30 – 11h30

Lớp tối:    17h30 – 20h00

Thời gian: 01 tháng/khóa

Lớp Sáng tác ảnh Nghệ thuật

Khóa 1/2017

Đang học 2.800.000đ  

03 buổi lý thuyết

07 buổi thực hành sáng tác, chủ đề khác nhau

 

Studio khóa 1/2017

Chụp chân dung & sản phẩm Studio & ngoại cảnh

28.08.2017

Thứ hai

14h30

2.600.000đ  

02 buổi lý thuyết và 08 buổi thực hành

Tuần học 03 buổi

 

     ĐT:  Phòng Ghi danh: 028.3832.3326 – 028.3925.0712

       Phòng Đào tạo (Thầy Thái): 0903.103.374