LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHIẾP ẢNH THÁNG 07/2017

 

LỚP KHAI GIẢNG HỌC PHÍ THỜI GIAN HỌC
Nhiếp ảnh căn bản

Khóa 5/2017

17.07.2017

Thứ hai

(17h30 – 20h00)

2.000.000 þ Lớp tối: khai giảng vào các tháng: 1,3,5,7,9,11

F Giờ học: 17h30 – 20h00

þ Lớp sáng: khai giảng vào các tháng:2,4,6,8,10,12

FGiờ học: 08h30 – 11h30

Học 04 buổi/tuần (Thứ 2,4,6  và sáng Chủ nhật) Thời gian: 01 tháng/khóa

Nhiếp ảnh nâng cao

Khóa 2/2017

19.07.2017

Thứ tư

(17h30 – 20h00)

2.500.000  
 Photoshop căn bản

Khóa 3/2017

Photoshop nâng cao

Khóa 1/2017

Đang học

 

1.600.000 Lớp sáng: khai giảng vào các tháng: 1,3,5,7,9,11

Giờ học: 08h30 – 11h30

Lớp tối: khai giảng vào các tháng: 2,4,6,8,10,12

Giờ học: 17h30 – 20h00

Thời gian: 01 tháng/khóa

Lớp sáng tác ảnh nghệ thuật

Khoùa 1/2017

Đang học 2.800.000  

03 buổi lý thuyết

07 buổi thực hành sáng tác, chủ đề khác nhau

Studio khóa 1/2017

Chụp chân dung & sản phẩm Studio & ngoại cảnh

Đầu tháng 07 2.600.000  

02 buổi lý thuyết và 08 buổi thực hành

Tuần học 03 buổi

ĐT:  Phòng Ghi danh: 3832.3326 – 3925.0712

         Phòng Đào Tạo (Thầy Thái): 0903.103.374