Lịch Khai giảng các lớp Nhiếp ảnh – K01.2018

 

LỚP KHAI GIẢNG HỌC PHÍ THỜI GIAN HỌC

Nhiếp ảnh căn bản

K1.2018

2.000.000đ

 Lớp tối: Khai giảng vào các tháng: 2, 4, 6, 8, 10 và 12

Giờ học: 17h30 – 20h00

Lớp sáng: Khai giảng vào các tháng: 1, 3, 5, 7, 9 và 11

Giờ học: 08h30 – 11h30

 

Học 04 buổi/tuần (Thứ 2, 4, 6 và sáng Chủ nhật)

Thời gian: 01 tháng/khóa

Nhiếp ảnh nâng cao

K1.2018

2.500.000đ

Lớp tối: Khai giảng vào các tháng:1, 3, 5, 7, 9 và 11

Giờ học: 17h30 – 20h00

Lớp sáng: Khai giảng vào các tháng: 2, 4, 6, 8, 10 và 12

Giờ học: 08h30 – 11h30

Học 04 buổi/tuần (Thứ 2,4,6  và sáng Chủ nhật)

Thời gian: 01 tháng/khóa

 Photoshop căn bản

K1.2018

05 – 01 – 2018

Thứ sáu

17h30 – 19h00

1.600.000đ

 

 

Lớp Sáng tác ảnh N.Thuật

Khóa 1.2018

07 – 01 – 2018

Chủ nhật

07h30

2.800.000đ

 

 

Studio

 (Chân dung – Sản phẩm)

K1.2018

 

05 – 01 – 2018

Thứ sáu

15h00 – 17h30

2.600.000đ

 

 

Điện thoại liên hệ:  

Phòng Ghi danh: 3832 3326 – 3925 0712

Phòng Đào tạo: – Thầy Thái: 0913 158 257

                            – Cô Mai: 0908 440 107