Lịch Khai giảng các lớp Nhiếp ảnh – K2.2018

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NHIẾP ẢNH

LỚP KHAI GIẢNG HỌC PHÍ THỜI GIAN
Nhiếp ảnh Căn bản 2.000.000đ  

Học 04 buổi/tuần

(Thứ 2, 4, 6 và sáng Chủ nhật)

Thời gian: 01 tháng/khóa

 

Khóa 1 – 2018 19 – 03 – 2018 (Thứ hai)

Lớp sáng: 08h30 – 11h30

Khóa 2 – 2018 21 – 03 – 2018 (Thứ tư)

Lớp tối: 17h45 – 20h15

Nhiếp ảnh Nâng cao 2.500.000đ
Khóa 1 – 2018 07 – 05 – 2018 (Thứ hai)

Lớp sáng: 08h30 – 11h30

Photoshop Căn bản 1.600.000đ Học 03 buổi/tuần

(Thứ 2, 4, 6)

Thời gian: 01 tháng/khóa

 

Khóa 2 – 2018 28 – 03 – 2018 (Thứ tư)

Lớp tối: 17h45 – 20h15

Photoshop Nâng cao 1.800.000 đ
 
Studio (Chân dung – Sản phẩm) 2.600.000đ
Khóa 2 – 2018 09 – 05 – 2018 (Thứ tư)

Lớp sáng: 14h30 – 16h30

Sáng tác ảnh Nghệ thuật 2.800.000đ  

Thực hành: Sáng Chủ nhật  hàng tuần

Thời gian: 03 tháng/khóa

Khóa 1 – 2018 08 giờ , sáng Chủ nhật

Ngày 01/4/2018 tại Hội Nhiếp ảnh

Điện thoại liên hệ:  

        Phòng Ghi danh: 028 3832 3326 – 028 3925 0712

        Phòng Đào tạo:    0913 158 257 (Thầy Thái)

                                      0908 440 107 (Cô Mai)