LỊCH HỌC THÁNG 09 & 10 – 2015

THÔØI GIAN HOÏC

LỊCH HỌC

         KHAI GIẢNG

9.30 – 11.30


CAÁP 1

   
              (KHÓA 15 – SÁNG)


      

       
08.10.2015

 

9.30 – 11.30


CẤP  2

(KHÓA 05 – SÁNG)

  
        28.08.2015

9.30 – 11.30


CẤP 3

            (KHÓA 04- SAÙNG)


   Cuối tháng 9/2015

9.30 – 11.30

                   
       
      CHÂN DUNG STUDIO
(Chuyên đề ảnh cưới – ảnh thời trang)


21.09.2015

 

17.30 – 19.30


CAÁP 1

              (KHÓA 16 – TỐI)


 
          08.10.2015
       

17.30 – 19.30


CAÁP 2

(KHÓA 06 -TỐI)


28.08.2015

17.30 – 19.30


                    CẤP  3
              (KHÓA  03- TỐI)

         Cuối tháng 9- 2015

17.30 – 19.30


CHAÂN DUNG STUDIO


21.09.2015

 

17.30 – 19.30


XÖÛ LYÙ AÛNH (CAÊN BAÛN)

PHOTOSHOP CS5-CS6-CC
H
c 2.4.6

 

         25.09.2015

17.30 – 19.30


XÖÛ LYÙ AÛNH (CAÊN BAÛN)

 

PHOTOSHOP CS5-CS6-CC
H
c 3 & 5

 

            22.09.2015

– Hội Nhiếp ảnh TP.HCM thành lập từ năm 1981, có truyền thống hơn 30 năm đào tạo nhiếp ảnh.

– Đội ngũ giảng viên gồm các nghệ sĩ vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tế (danh sách bên dưới *)

– Giáo trình hiện đại, thiết kế bằng Power Point, cập nhật thường xuyên.

– Chương trình
đúc kết từ nhu cầu học viên, phù hợp với Cán bộ – Công nhân viên.

– Học viên đạt yêu cầu được cấp Giấy Chứng nhận mỗi cuối khóa học.

Phòng học khang trang, máy điều hòa không khí, thiết bị học tập đầy đủ.

Các lớp nhiếp ảnh học từ thứ hai đến thứ sáu (trong 4 tuần).
               
–  Thực hành tác nghiệp vào các sáng Chủ nhật mỗi tuần.                 

 

                                   Liên hệ chi tiết & ghi danh tại:


                     HỘI NHIẾP ẢNH TP.HỒ CHÍ MINH

                          122 Sương Nguyệt Anh, Phường Bến Thành, Q. 1
                      
                 ĐT: (08) 3.8323.326alt
(08) 3.9250.712alt(08) 3.8397.740alt

Quản trị viên Hopa

Thành viên ban quản trị Hopa

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.