Lễ phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Việt Nam nhìn từ trên cao lần 2 năm 2019 – Tự hào Biên cương”

THƯ MỜI       

Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh

Trân trọng kính mời: Quý Hội viên và Các bạn yêu thích Nhiếp ảnh

Đến tham dựLễ phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Việt Nam nhìn từ trên cao lần 2 năm 2019 – Tự hào Biên cương”

Thời gian: 09 giờ 00, ngày 16 tháng 04 năm 2019 (thứ ba).

Địa điểm: Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (122 Sương Nguyệt Anh, Q1).

Hân hạnh được đón tiếp!

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

P. CHỦ TỊCH

Hoàng Thạch Vân