Kết quả thẩm định “Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2019”

Kết quả thẩm định “Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2019”

STT TÁC GIẢ TÁC PHẨM GIẢI
1 Giang Sơn Đông Tự hào Việt Nam A
2 Nguyễn Trang Kim Cương Phiêu cùng nhạc Trịnh A
3 Nguyễn Tấn Tuấn Thác Bản Giốc B
4 Trần Ngọc Tuấn Tranh chấp B
5 Võ Văn Hoàng Giọt lệ hạnh phúc B
6 Hoàng Bích Nhung Nắng chiều B
7 Phan Minh Huân Ánh sáng bên hồ C
8 Huỳnh Phạm Anh Dũng Không ngừng phát triển C
9 Lê Hữu Dũng Thực tập cứu hộ cứu nạn C
10 Nguyễn Mạnh Cường Xuân yêu thương C
11 Kiều Anh Dũng Tôn vinh áo dài Việt C
12 Nguyễn Sinh Thành Phố đi bộ Nguyễn Huệ C

Những tác giả có tác phẩm không được chọn, vui lòng gặp chị Tuyết Mai để nhận lại

Xin cảm ơn