Kết quả hội thi ảnh “Trên bến dưới thuyền” lần thứ 7 năm 2020

Ban Tổ chức cuộc hội thi ảnh nghệ thuật “Trên bến dưới thuyền” lần thứ 7 năm 2020

Xin chúc mừng tác giả đoạt giải và triển lãm của cuộc thi

STT KẾT QUẢ TÁC PHẨM TÁC GIẢ
1 GIẢI NHẤT TOÀN CẢNH BẾN BÌNH ĐÔNG NGÀY XUÂN Lê Nguyên Huy
2 GIẢI NHÌ NGẮM HOA Nguyễn Văn Sẳng
3 GIẢI BA BẾN XUÂN Trần Anh Tuấn
1 10 GIẢI KHUYẾN KHÍCH MAI VÀNG KHOE SẮC Nguyễn Mạnh Cường
2 GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC Nguyễn Thị Thúy Hằng
3 BẾN XUÂN Kiều Anh Dũng
4 QUẬN 8 VÀ MỘT TÌNH YÊU Đỗ Trọng Danh
5 THUYỀN HOA Đỗ Trọng Danh
6 THUYỀN DƯA Vũ Thị Uyên Phương
7 VỀ BẾN XUÂN Nguyễn Sinh Thành
8 ĐÓN XUÂN VỀ Châu Kinh Xuân
9 SẮC HOA NGÀY TẾT Trần Ngọc Tuấn
10 TRẢI NGHIỆM TẾT VIỆT Trần Ngọc Tuấn
1 50 ẢNH
TRIỂN LÃM
BẾN BÌNH ĐÔNG HỪNG SÁNG Nguyễn Thị Thúy Hằng
2 DU XUÂN Nguyễn Thị Thúy Hằng
3 HỪNG ĐÔNG Nguyễn Thị Thúy Hằng
4 THUYỀN HOA CẬP BẾN Nguyễn Thị Thúy Hằng
5 CHĂM SÓC HOA Nguyễn Phước Toàn
6 HOÀNG HÔN TRÊN BẾN BÌNH ĐÔNG Nguyễn Phước Toàn
7 RƯỚC MAI VỀ NHÀ Nguyễn Phước Toàn
8 XUÔI DÒNG Nguyễn Mạnh Cường
9 XUÂN YÊU THƯƠNG Nguyễn Mạnh Cường
10 TIA NẮNG MÙA XUÂN Nguyễn Mạnh Cường
11 RỘN RÀNG SẮC XUÂN Nguyễn Mạnh Cường
12 NẮNG SỚM BÌNH ĐÔNG Nguyễn Mạnh Cường
13 MỘT SỚM BÌNH YÊN Nguyễn Mạnh Cường
14 MANG XUÂN VỀ NHÀ Nguyễn Mạnh Cường
15 CHỢ HOA NGÀY CUỐI NĂM Nguyễn Mạnh Cường
16 CHÀO XUÂN YÊU THƯƠNG Nguyễn Mạnh Cường
17 BẾN HOA Đỗ Trọng Danh
18 XEM MAI Nguyễn Văn Sẳng
19 BÌNH ĐÔNG CHIỀU CUỐI NĂM Lê Tuệ
20 XUÂN HỒNG Thạch Minh Lễ
21 MÙA XUÂN QUẬN 8 Thạch Minh Lễ
22 CHĂM SÓC Phạm Minh Giảng
23 CHỢ HOA QUẬN 8 Trần Ngọc Tuấn
24 THONG THẢ NGÀY CUỐI NĂM Trần Ngọc Tuấn
25 TUẦN TRA TRÊN BẾN DƯỚI THUYỀN Nguyễn Minh Tân
26 CHỢ HOA BẾN BÌNH ĐÔNG Nguyễn Sinh Thành
27 TÌNH XUÂN Nguyễn Sinh Thành
28 CHO XUÂN THÊM ĐẸP Kiều Anh Dũng
29 TUẦN TRA ĐƯỜNG THỦY Kiều Anh Dũng
30 TRÊN BẾN DƯỚI THUYỀN Kiều Anh Dũng
31 SĂN ẢNH BẾN BÌNH ĐÔNG Kiều Anh Dũng
32 NHỘN NHỊP NGÀY XUÂN Kiều Anh Dũng
33 CHUYỂN HOA LÊN BẾN Lê Nguyên Huy
34 VUI TẾT VIỆT Phạm Minh Thưởng
35 ĐÓA HOA XUÂN Nguyễn Thanh Tùng
36 TRÊN BẾN DƯỚI THUYỀN Võ Văn Hoàng
37 LÊN MAI Võ Văn Hoàng
38 GIỮ MÃI MÙA XUÂN Võ Văn Hoàng
39 DU XUÂN Phan Minh Huân
40 NÂNG NIU Phạm Minh Huân
41 TRÊN BẾN DƯỚI THUYỀN Châu Kinh Xuân
42 HOÀNG HÔN TRÊN BẾN Nguyễn Ngọc Hải
43 MỖI ĐỘ XUÂN VỀ Nguyễn Ngọc Hải
44 NẮNG ẤM BÌNH ĐÔNG Ngô Thanh Hùng
45 SẮC XUÂN Ngô Thanh Hùng
46 QUẬN 8 TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN Trần Anh Tuấn
47 NHỊP ĐIỆU Nguyễn Thanh Khiết
48 HOÀNG HÔN TRÊN BẾN Phạm Quang Thành
49 RỢP BẾN THUYỀN HOA Đinh Bá Phú
50 KHÔNG ĐỀ Dương Minh Anh
Ngoài ra còn có giải “Người tham gia hội thi lớn tuổi nhất” và “Người tham gia hội thi nhỏ tuổi nhất”
1 Tác giả: Châu Kinh Xuân  (24/12/1942)
2 Tác giả: Dương Minh Anh  (13/3/2012)