KẾT QUẢ CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT CHỢ HOA TẾT “TRÊN BẾN DƯỚI THUYỀN – QUẬN 8” NĂM 2017

Sau thời gian phát động, Ban tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật Chợ hoa tết “Trên Bến dưới thuyền – Quận 8” năm 2017 đã đón nhận 490 tác phẩm ảnh của 75 tác giả gửi về tham dự.

Hội đồng giám khảo Cuộc thi, ảnh: Mạnh Cường

Ngày 01/03/2017 vừa qua, Tại Ủy Ban Nhân dân Quận 8, Hội đồng giám khảo Cuộc thi  ảnh nghệ thuật Chợ hoa tết “Trên Bến dưới thuyền – Quận 8” năm 2017 gồm các Ông/bà sau:

 • NSNA Hoàng Thạch Vân – Chủ tịch HĐGK
 • Nhà báo Nguyễn Thanh Tâm – Thành viên
 • NSNA Đoàn Thi Thơ – Thành viên
 • NSNA Nguyễn Văn Khánh – Thành viên
 • NSNA Huỳnh Trí Dũng – Thành viên

Đã tiến hành làm việc chấm chọn ảnh với tinh thần nghiêm túc, công tâm. Sau 4 vòng chấm bỏ phiếu quá bán, Hội đồng giám khảo đã tuyển chọn 67 tác phẩm đẹp phản ánh rõ nét những hoạt động  văn hóa truyền thống đặc trưng của Chợ hoa tết “Trên bến dưới thuyền – Bến Bình Đông Quận 8”  để  tham dự triển lãm, trong đó có 16 tác phẩm đoạt giải cụ thể như sau:

01 Giải Nhất

 • Tác phẩm “Mua hoa cùng bố”, tác giả Nguyễn Tấn Tuấn

02 Giải Nhì:

 • Tác phẩm “Nắng ấm mùa xuân”, tác giả Kim Chi
 • Tác phẩm “Trong cơn mưa xuân”, tác giả Nguyễn Thị Ngọc Thảo

03 Giải Ba:

 • Tác phẩm “Mưa xuân”, tác giả Trần Tấn Đạt
 • Tác phẩm “Bình minh trên Bến Bình Đông”, tác giả Nguyễn Thị Thúy Hằng
 • Tác phẩm “Xuân”, tác giả Nguyễn Phước Toàn

10 Giải Khuyến khích

 • Tác phẩm “Chăm sóc nụ xuân”, tác giả Ngô Thanh Hùng
 • Tác phẩm “Nhộn nhịp ngày xuân”, tác giả Ngọc Tuấn
 • Tác phẩm “Rộn ràng ngày xuân”, tác giả Kiều Anh Dũng
 • Tác phẩm “Mang xuân về phố”, tác giả Lê Thanh Bình
 • Tác phẩm “Xuân xanh”, tác giả Nguyễn Văn Bảo
 • Tác phẩm “Rực rỡ ngày xuân”, tác giả Kiều Anh Dũng
 • Tác phẩm “Lấp lánh bến sông”, tác giả Nguyễn Tấn Ghi
 • Tác phẩm “Chuyển dưa lên phố”, tác giả Nguyễn Đình Ri
 • Tác phẩm “Trái ngọt ngày xuân”, tác giả Nguyễn Thị Ngọc Thảo
 • Tác phẩm “Xuân đến”, tác giả Ngọc Tuấn

DANH SÁCH 51 TÁC PHẨM TRIỂN LÃM

 1. BÙI THANH LUÂN – TP: CHUYỂN HOA
 2. NGUYỄN HOÀNG PHÚC – TP: BÌNH ĐÔNG KHỞI SẮC
 3. NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO – TP: GÁNH XUÂN XUỐNG PHỐ
 4. VÕ VĂN BẰNG – TP: MÙA ĐÔNG PHƯƠNG NAM
 5. HUỲNH PHẠM ANH DŨNG – TP: LUNG LINH ĐÊM BẾN BÌNH ĐÔNG
 6. NGỌC TUẤN – TP: KHÔNG KHÍ TẾT
 7. LÊ THỊNH – TP: BẾN XUÂN
 8. NGUYỄN TẤN GHI – TP: BẾN XUÂN
 9. VÕ VĂN BẰNG – TP: BẾN XUÂN
 10. PHẠM MINH GIẢNG – TP: THUYỀN MAI
 11. VÕ QUỐC THANH – TP: TÁC NGHIỆP NGÀY XUÂN
 12. VÕ VĂN HOÀNG – TP: BẾN BÌNH ĐÔNG QUẬN 8
 13. NGUYỄN QUỐC HÂN – TP: ĐÓN XUÂN VỀ
 14. LÊ TUỆ – TP: ÁNH BAN MAI
 15. VÕ VĂN BẰNG – TP: SẮC XUÂN
 16. NGUYỄN ĐÌNH RI – TP: NGÀY GIÁP TẾT
 17. NGUYỄN TẤN NHỚ – TP: CHĂM SÓC
 18. PHẠM VĂN KHÂM – TP: MAI LÊN CHỢ
 19. NGÔ THANH HÙNG – TP: VỀ BẾN BÌNH ĐÔNG
 20. LÊ HỮU DŨNG – TP: CHĂM SÓC HOA
 21. LÊ THANH BÌNH – TP: XUÂN ĐINH DẬU
 22. VÕ VĂN BẰNG – TP: TRÊN BẾN DƯỚI THUYỀN
 23. NGUYỄN TẤN GHI – TP: NẮNG XUÂN
 24. NGUYỄN KIẾN TRƯƠNG – TP: BẾN BÌNH ĐÔNG QUẬN 8
 25. NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG – TP: NGÀY XUÂN Ở BẾN BÌNH ĐÔNG
 26. NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG – TP: CHỞ MÙA XUÂN VỀ
 27. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG – TP: SẮC XUÂN
 28. NGUYỄN VĂN SẴNG – TP: NỤ CƯỜI XUÂN
 29. TRẦN THẾ PHONG – TP: XUÂN VỀ TRÊN BẾN BÌNH ĐÔNG
 30. NGUYỄN NAM PHƯƠNG – TP: XUÂN VỀ TRÊN BẾN BÌNH ĐÔNG
 31. LÊ NGỌC DŨNG – TP: PHÚT GIẢI LAO
 32. ĐỖ HỮU LUẬN – TP: CHỌN HOA TẾT
 33. NGUYỄN TẤN GHI – TP: HỘI NHẬP
 34. NGUYỄN VĂN SẴNG – TP: TUẦN TRA
 35. HUỲNH PHẠM ANH DŨNG – TP: TRÊN BẾN DƯỚI THUYỀN
 36. NGÔ ĐỨC CẦN – TP: LÊN BẾN XUÂN
 37. NGUYỄN ĐÌNH RI – TP: GHE DƯA NGÀY TẾT
 38. NGÔ ĐỨC CẦN – TP: HOA XUÂN CẬP BẾN
 39. NGUYỄN NAM PHƯƠNG – TP: MÙA XUÂN TRÊN BẾN BÌNH ĐÔNG
 40. NGUYỄN PHƯỚC TOÀN – TP: NHỘN NHỊP NGÀY XUÂN
 41. PHAN SƠN – TP: CÀNH MAI ĐÓN TẾT
 42. NGUYỄN NGỌC HẢI – TP: RỰC RỠ SẮC MÙA XUÂN
 43. VÕ VĂN HOÀNG – TP: NIỀM VUI XUÂN
 44. NGUYỄN KIẾN TRƯƠNG – TP: ĐÓN XUÂN VỀ NHÀ
 45. NGUYỄN PHƯỚC TOÀN – TP: NỤ CƯỜI XUÂN
 46. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG – TP: XUÂN HỘI NHẬP
 47. NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG – TP: BẾN BÌNH ĐÔNG LÊN SÓNG QUỐC TẾ
 48. NGUYỄN TẤN TUẤN – TP: CHUYỂN HOA
 49. KHA THÀNH TRÍ ĐẠT – TP: HẠNH PHÚC
 50. NGUYỄN TRANG KIM CƯƠNG – TP: MỘT SỚM BẾN BÌNH ĐÔNG
 51. NGUYỄN KIẾN TRƯƠNG – TP: TRÊN BẾN DƯỚI THUYỀN

Trân trọng giới thiệu các tác phẩm đoạt giải

Giải Nhất: Tác phẩm “Mua hoa cùng bố”, tác giả Nguyễn Tấn Tuấn

Giải Nhì: Tác phẩm “Nắng ấm mùa xuân”, tác giả Kim Chi 

Giải Nhì: Tác phẩm “Trong cơn mưa xuân”, tác giả Nguyễn Thị Ngọc Thảo 

Giải Ba: Tác phẩm “Mưa xuân”, tác giả Trần Tấn Đạt 

Giải Ba: Tác phẩm “Bình minh trên Bến Bình Đông”, tác giả Nguyễn Thị Thúy Hằng 

Giải Ba: Tác phẩm “Xuân”, tác giả Nguyễn Phước Toàn

10 tác phẩm đạt giải Khuyến khích

Tác phẩm “Chăm sóc nụ xuân”, tác giả Ngô Thanh Hùng

Tác phẩm “Nhộn nhịp ngày xuân”, tác giả Ngọc Tuấn

Tác phẩm “Rộn ràng ngày xuân”, tác giả Kiều Anh Dũng

Tác phẩm “Mang xuân về phố”, tác giả Lê Thanh Bình

Tác phẩm “Xuân xanh”, tác giả Nguyễn Văn Bảo

Tác phẩm “Rực rỡ ngày xuân”, tác giả Kiều Anh Dũng

Tác phẩm “Lấp lánh bến sông”, tác giả Nguyễn Tấn Ghi

Tác phẩm “Chuyển dưa lên phố”, tác giả Nguyễn Đình Ri

Tác phẩm “Trái ngọt ngày xuân”, tác giả Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Tác phẩm “Xuân đến”, tác giả Ngọc Tuấn

HOPA