Kết quả cuộc thi Ấn Độ FIAP 2017/ 298 JCM SALON 2017, PROPOSITIONS AND PRATICIPATION

Cuộc thi JCM SALON INDIA 2017, được FIAP bảo trợ 2017/298 do Salon Ấn Độ tổ chức với 03 thể loại ảnh thi: Monochrome – Color – Nature ( Đen trắng – Màu – Thiên nhiên) Digital và Print (Ảnh số và Ảnh giấy). Cuộc thi đã đón nhận với số lượng 5.866 tác phẩm của 488 tác giả,  từ 42 quốc gia tham dự.

TP “Đẩy muối”, TG Huỳnh Tấn Thăng

Kết quả chung cuộc Việt Nam có các tác giả đoạt giải như sau:

– Tác giả: Huỳnh Tấn Thăng đoạt Huy Chương Vàng JCM (JCM Gold Medals) với tác phẩm:  Đẩy muối thể loại ảnh màu (Digital color)

– Tác giả: Đào Tiến Đạt đoạt Huy Chương Vàng ISF ( ISF Gold Medals )  với tác phẩm: Traditional career 2 (tạm dịch : Nghề truyền thống 2) thể loại ảnh đen trắng (Digital monochrome)

– Tác giả: Nguyễn Tiến Quảng đoạt giải GPU HM ( Bằng tưởng lệ ) với tác phẩm: New Harvest ( tạm dịch: Mùa vụ mới), thể loại ảnh màu ( Digital color )

– Tác giả: Phạm Dực đoạt  giải ISF Diploma (Bằng danh dự) với tác phẩm: MEDITATE   (tạm dịch: Suy nghĩ)

Ngoài ra các tác giả: Huỳnh Tấn Thăng, Đào Tiến Đạt, Nguyễn Tiến Quảng, Tạ Hoàng Nguyên, Lê Hoàng Nhân, Phạm Dực, có nhiều tác phẩm vào triển lãm.

Tin: HTT