Kết quả Cuộc thi 2nd INTERNAITONL CIRCUIT OF PHOTOGRAPHY – GRAND.M.S.M … CIRCULAR

      Cuộc thi 2nd INTERNAITONL CIRCUIT OF PHOTOGRAPHY – GRAND.M.S.M … CIRCULAR   (do 03 Quốc gia  tổ chức: Macedonia – Serbia – Montenegro ) được FIAP bảo trợ ( 2017-302-303-304) mã Fiap.
     Với 04 thể loại ảnh thi : COLOR – NATURE – TRAVEL – MONO (Màu – Thiên Nhiên – Du lịch – Đen trắng)
      Cuộc thi đã đón nhận số lượng ảnh tham dự là 4.922 tác phẩm  của 364 tác giả  thuộc 58 quốc gia tham gia.
       Kết quả chung cuộc, Việt Nam có tác giả Lê Hoàng Nhân đoạt Huy Chương Vàng PSA với tác phẩm “Lưới Xiệp”,  thể loại Ảnh du lịch, ở Macedonia  và tác phẩm này đoạt thêm giải  PC PERSTO HONNORABLE MENTION – Montenegro thể loại du lịch.
Tác phẩm “Lưới Xiệp” của tác giả Lê Hoàng Nhân, đoạt Huy Chương Vàng PSA
Ngoài ra tác giả Lê Hoàng Nhân  và tác giả Đặng Quang Vinh có nhiều tác phẩm vào triển lãm.
Tin: HTT