Kết quả chọn tác phẩm triển lãm cuộc thi ảnh chủ đề Gia Đình

Cuộc thi ảnh chủ đề “Gia Đình” đã tiếp nhận 430 tác phẩm của 60 tác giả thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Bằng Sông Cửu Long gởi tham dự cuộc thi. Qua các vòng chấm, Ban Giám khảo đã chọn ra các tác phẩm triển lãm và xét giải thưởng.

Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm sẽ tự in (phóng rọi) ảnh gởi về cho Ban Tổ chức để chấm ảnh xét giải thưởng trước ngày 25/02/2020.

Khổ ảnh:  30x45cm, ảnh vuông 30×30cm, ảnh Panorama chiều dài không quá 45cm.

Địa chỉ nhận ảnh:

Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (Số 122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1, TP HCM).

Thời gian nhận ảnh đến ngày 25/02/2020.

Thời gian chấm công khai: Lúc 9h00 ngày 28/02/2020

Xem kết quả tại đây