Kết quả chấm ảnh online Cuộc thi ảnh nghệ thuật mùa xuân Bính Thân – 2016

Sau thời gian phát động, Ban tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật Mùa xuân Bính Thân – 2016 đã đón nhận 985 file ảnh của 141 tác giả gửi về tham dự (trong đó chủ đề “Xuân nghĩa tình”: 755 file ảnh; Chủ đề “Chim – hoa – cá kiểng: 230 file ảnh). Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các tác giả đã nhiệt tình gửi ảnh tham dự.

image(3)HĐGK đang làm việc

Ngày 10 tháng 01 năm 2016, Hội đồng giám khảo cuộc thi gồm:

  • NSNA Nguyễn Mạnh Sinh – Chủ tịch HĐGK
  • NSNA Huỳnh Trí Dũng – Thành viên
  • NSNA Nguyễn Văn Khánh – Thành viên
  • NSNA Nguyễn Hồng Nga – Thành viên
  • NSNA Hoàng Quốc Tuấn – Thành viên

      Đã tiến hành làm việc chấm ảnh online công khai tại Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh. Trải qua các vòng chấm, HĐGK đã tuyển chọn được 90 file ảnh chủ đề “Xuân Nghĩa tình”30 file ảnh chủ đề “Chim- hoa – cá kiểng” để tham dự Vòng Chấm Chung kết Giải, dự kiến tổ chức vào ngày 24 tháng 1 năm 2016.

      Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo đến các tác giả có tác phẩm được chọn vào vòng triển lãm (Danh sách đính kèm phía dưới) khẩn trương rọi ảnh kích cỡ 30x 45cm, mỗi cạnh ảnh vuông tối thiểu phải là 30 x30cm, chiều dài tối đa của ảnh dẹp (panorama) không quá 50 cm, sau ảnh ghi rõ thông tin: tên tác phẩm, tác giả, địa chỉ, điện thoại và gửi về Ban tổ chức chậm nhất ngày 20/01/2016,  để tham dự Vòng Chung kết giải. Địa chỉ nhận ảnh: Văn phòng Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1, TP.HCM.

BAN TỔ CHỨC