Hội thảo khoa học “Vai trò của văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước” .

Chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016), kỷ niệm 40 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 – 02/7/2016) và kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2016), Ban Tuyên giáo Thành ủy  Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Thành phố, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước” vào sáng ngày 28 tháng 9 năm 2016,  tại Trung tâm Hội nghị 272.  Đồng chí Thân Thị Thư – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì buổi Hội thảo với hơn 250  đại biểu là các Nhà lý luận phê bình văn học nghệ thuật, giảng viên đại học, nhà báo và các văn nghệ sĩ thuộc 9 Hội VHNT chuyên ngành…đến tham dự Hội thảo.

Đoàn Chủ tịch Hội thảo gồm: Đồng chí Nguyễn Quý Hòa, Đồng chí Thân Thị Thư, Đồng chí Trần Long Ẩn.
Đoàn Chủ tịch Hội thảo gồm: Đồng chí Nguyễn Quý Hòa, Đồng chí Thân Thị Thư, Đồng chí Trần Long Ẩn (ảnh: Võ Quốc Thanh)

      Hội thảo đã tập hợp hơn 100 bài tham luận của các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà lý luận phê bình, giảng viên đại học, nhà báo, tác giả… về các lĩnh vực văn học, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật, kiến trúc,… gửi về tham gia hội thảo. Các bài tham luận tập trung đánh giá tương đối đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về những đóng góp của văn học, nghệ thuật và văn nghệ sĩ Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định đối với công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; ghi nhận những nỗ lực, tinh thần bất khuất, ngoan cường, sự hy sinh xương máu của các thế hệ văn nghệ sĩ Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định trong hai cuộc kháng chiến cứu nước; tôn vinh những giá trị cao đẹp của văn học, nghệ thuật yêu nước, cách mạng của Sài Gòn trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ văn hóa dân tộc, chống văn hóa nô dịch của thực dân, đế quốc góp phần vào sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí Phạm Phương Thảo - Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, phát biểu tham luận tại Hội thảo (ảnh Võ Quốc Thanh)
Đồng chí Phạm Phương Thảo – Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, phát biểu tham luận tại Hội thảo (ảnh Võ Quốc Thanh)

     Mục đích Hội thảo diễn ra nhằm làm rõ về giá trị tư tưởng và tác động xã hội của dòng văn học, nghệ thuật yêu nước, cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định trước 30 tháng 04 năm 1975, đánh giá nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động văn học nghệ thuật Sài Gòn- Chợ Lớn – Gia Định và tinh thần yêu nước. Đồng thời hướng đến các giải pháp bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị của các tác phẩm văn học nghệ thuật yêu nước cách mạng của cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định và trách nhiệm của văn nghệ sĩ thành phố hiện nay cần phải làm gì để xứng đáng với truyền thống của các thế hệ đi trước, để đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại nghĩa tình.

        Từ kết quả Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ thực hiện xuất bản công trình tổng hợp các tư liệu, bài nghiên cứu, bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà lý luận phê bình, các văn nghệ sĩ, nhà báo và các tư liệu có giá trị phục vụ mục đích lưu trữ, nghiên cứu, học tập hiện nay và cho các thế hệ mai sau.

Đinh Trang