Gửi tác phẩm tham gia triển lãm và giao lưu sáng tác tại Hàn Quốc

THÔNG BÁO

Về việc gửi tác phẩm tham gia triển lãm và giao lưu sáng tác tại Hàn Quốc

 

Thực hiện kế hoạch năm 2020 của Hội Nhiếp ảnh Thành phố về việc giao lưu triển lãm ảnh và sáng tác ảnh nghệ thuật giữa Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc và Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh với hình thức xã hội hóa 100%,

Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Thành phố thông báo đến Ban Chấp hành các Chi hội và tất cả hội viên về việc gửi ảnh xét chọn triển lãm và đăng ký tham gia chuyến giao lưu sáng tác tại Việt Nam và Hàn Quốc như sau:

  • Ảnh tham gia triển lãm:
  1. Mỗi hội viên gửi 03 (ba) file ảnh chất lượng cao, khổ ảnh (40×60)cm.
  2. Đề tài: Phong cảnh Việt Nam, sinh hoạt đời thường, lễ hội và làng nghề truyền thống, chân dung con người gắn với vẻ đẹp dân gian.
  3. Thời gian nhận file ảnh: Trước ngày 31/03/2020.
  4. Email nhận file ảnh: hopavn@gmail.com

Sau khi nhận được file ảnh của hội viên gửi tham gia, Hội đồng thẩm định sẽ lựa chọn 100 tác phẩm đặc sắc để triển lãm.

Dự kiến sẽ khai mạc triển lãm vào ngày tháng 05/2020 tại phòng triển lãm Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thành phố (số 81 Trần Quốc Thảo, Quận 3)

  • Thành viên tham gia giao lưu – sáng tác tại Việt Nam và Hàn Quốc năm 2020 đăng ký về văn phòng Hội trước ngày 10/03/2020.
  1. Số lượng: 12 người (Ban Tổ chức sẽ xem xét và lựa chọn thành viên tham gia)
  2. Chi phí:15.000.000 đồng/1 người, bao gồm: đón tiếp đoàn Hàn Quốc, sáng tác tại Phú Yên & Bình Định, Chi phí ăn, nghỉ và sáng tác tại Hàn Quốc 5 ngày.
  3. Chi phí vé máy bay và visa: Hội viên tự lo
  4. Thời gian dự kiến sáng tác “Mùa thu Hàn Quốc” vào tháng 10/2020

Đề nghị Ban Chấp hành các Chi hội thông báo đến hội viên và lập danh sách gửi về văn phòng theo đúng thời gian qui định.

Trân trọng.

TM. BAN CHẤP HÀNH

P. CHỦ TỊCH

Hoàng Thạch Vân