Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2017

Nhằm động viên khích lệ và hỗ trợ hội viên tích cực trong hoạt động sáng tác, góp phần tạo ra tác phẩm nhiếp ảnh mới, có chất lượng nghệ thuật cao, ca ngợi quê hương đất nước con người Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các hội viên tham gia gửi tác phẩm ảnh tham dự xét Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2017, theo nội dung cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tham dự:

Là hội viên của Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Điều kiện tác phẩm tham dự xét giải:

–   Những tác phẩm ảnh đoạt giải Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, Bằng danh dự hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích từ các cuộc thi do Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hoặc các cuộc thi quốc tế khác diễn ra trong năm 2017.

–   Các tác phẩm ảnh mới sáng tác từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2017 (ảnh tự chọn).

–   Mỗi tác giả chỉ được quyền gửi 01 (một) tác phẩm tham dự

Nội dung tác phẩm: Ca ngợi quê hương, đất nước con người Việt Nam.

Kích cở ảnh: (30 x 45)cm, kèm theo file ảnh 2MB/300DPI/inche để lưu.

Phía sau ảnh ghi rõ: họ tên tác giả, tác phẩm, địa chỉ, số điện thoại (kèm theo bản sao bằng chứng nhận nếu là tác phẩm đoạt giải)

  1. Thời gian và nơi nhận tác phẩm tham dự:

Thời gian:          Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2017.

Nơi nhận:         Văn phòng Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1.

Ban Chấp hành Hội rất mong các hội viên khẩn trương gửi tác phẩm tham dự xét giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc trong năm 2017 theo đúng nội dung trên.

Thông báo này thay cho thông báo số 132/TB-HNA ngày 13/10/2017.

Trân trọng./.