DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI VĂN PHÒNG

Danh sách Hội viên đang được cập nhật lại trong năm 2019, đề nghị quý Chi Hội Trưởng, Chi Hội Phó và Quý hội viên có yêu cầu điều chỉnh sai sót hay thay đổi nhân sự vui lòng báo về Văn phòng hội theo thông tin:
Email : hopavn@gmail.com
ĐT: (028) 3832 3326 (gặp Ngọc Thảo).
Xin cảm ơn.
STT HỌ TÊN NĂM SINH
1 Ông Lê Công Lý 1963
2 Ông Triệu Quốc Tuấn 1961
3 Ông Lê Xuân Thăng 1954
4 Ông Nguyễn Thành Cuộc 1948
5 Ông Văn Thế Nguyễn 1959
6 Ông Châu Hậu Hy 1973
7 Ông Nguyễn Trung Hậu 1976
8 Ông Đỗ Việt Hoài 1955
9 Ông Phạm Văn Lập 1950
10 Ông Lê Luynh 1960
11 Ông Vũ Hải Sơn 1966
12 Ông Phùng Nam Thắng 1972
13 Ông Nguyễn Thịnh
14 Ông Đồng Đức Thành (Huyền Thanh) 1953
15 Ông Nguyễn Viết Thân 1945
16 Ông Phan Công Thức 1960
17 Ông Võ Thanh Tùng
18 Ông Võ Văn Tưởng
19 Trần Thị Trúc Viên 1951
20 Ông Vũ Quốc Việt 1956
21 Ông Nguyễn Quốc Dũng 1955
22 Ông Trần Minh Hoàng 1982
23 Ông Nguyễn Thanh Tùng 1973