DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Danh sách Hội viên đang được cập nhật lại trong năm 2019, đề nghị quý Chi Hội Trưởng, Chi Hội Phó và Quý hội viên có yêu cầu điều chỉnh sai sót hay thay đổi nhân sự vui lòng báo về Văn phòng hội theo thông tin:
Email : hopavn@gmail.com
ĐT: (028) 3832 3326 (gặp Ngọc Thảo).
Xin cảm ơn.
STT HỌ TÊN NĂM SINH
1 Ông Nguyễn Hữu Thành 1958
2 Ông Lê Mạnh Linh 1984
3 Ông Nguyễn Toàn Phong 1942
4 Ông Hồ Thế Sang 1956
5 Ông Phạm Văn Độ 1948
6 Ông Vũ Tứ Hải 1949
7 Ông Đặng Thanh Phàn 1950
8 Ông Trương Quang Bùi (Hoàng Ba) 1945
9 Ông Nguyễn Văn Khánh 1950
10 Ông Phạm Thanh Hải 1948
11 Ông Nguyễn Hoàng Bê (Hoàng Hữu) 1950
12 Ông Mạc Phương Hùng 1944
13 Ông Trần Quang Minh 1950
14 Ông Vũ Kim Sơn 1950
15 Ông Nguyễn Huy Hoàng 1941
16 Ông Đỗ Thanh Chất 1950
17 Ông Nguyễn Văn Thiều 1939
18 Ông Hoàng Chu