DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI TÂN PHÚ

Danh sách Hội viên đang được cập nhật lại trong năm 2019, đề nghị quý Chi Hội Trưởng, Chi Hội Phó và Quý hội viên có yêu cầu điều chỉnh sai sót hay thay đổi nhân sự vui lòng báo về Văn phòng hội theo thông tin:
Email : hopavn@gmail.com
ĐT: (028) 3832 3326 (gặp Ngọc Thảo).
Xin cảm ơn.
STT HỌ TÊN NĂM SINH
1 Ông Võ Phi Long 1955
2 Ông Vũ Xuân Thao 1971
3 Ông Thái Thanh Niên 1959
4 Ông Nguyễn Tấn Phong 1960
5 Ông Hoàng Nam Thái 1964
6 Ông Trần Văn Mỹ 1956
7 Ông Lê Văn Hòa 1953
8 Ông Phạm Văn Hiệp 1958
9 Ông Trịnh Tế Hà 1957
10 Ông Thương Chí Vĩ 1970