DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI TÂN BÌNH

Danh sách Hội viên đang được cập nhật lại trong năm 2019, đề nghị quý Chi Hội Trưởng, Chi Hội Phó và Quý hội viên có yêu cầu điều chỉnh sai sót hay thay đổi nhân sự vui lòng báo về Văn phòng hội theo thông tin:
Email : hopavn@gmail.com
ĐT: (028) 3832 3326 (gặp Ngọc Thảo).
Xin cảm ơn.
STT HỌ TÊN NĂM SINH
1 Ông Nguyễn Sinh Long 1954
2 Ông Lê Hoàng Nhân 1951
3 Ông Nguyễn Công Thành 1950
4 Ông Trần Thế Phúc 1956
5 Ông Nguyễn Thanh Phong 1967
6 Ông Lê Kỳ Quang 1960
7 Ông Nguyễn Phi Hải 1962
8 Ông Nguyễn Văn Tuấn 1964
9 Ông Trịnh Văn Thiện 1968
10 Võ Thị Bích Trâm 1972
11 Ông Phạm Phú Đông 1957
12 Ông Nguyễn Kim Lân 1973
13 Ông Phan Minh Minh Tâm 1971
14 Ông Trần Quốc Vượng 1986
15 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1978
16 Ông Lê Thịnh 1967
17 Ông Vũ Đạo Hưng 1945
18 Ông Huỳnh Chí Công 1953
19 Ông Lương Mạnh Tuấn 1958
20 Ông Ngô Thanh Hùng 1960