DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI QUÊ HƯƠNG

Danh sách Hội viên đang được cập nhật lại trong năm 2019, đề nghị quý Chi Hội Trưởng, Chi Hội Phó và Quý hội viên có yêu cầu điều chỉnh sai sót hay thay đổi nhân sự vui lòng báo về Văn phòng hội theo thông tin:
Email : hopavn@gmail.com
ĐT: (028) 3832 3326 (gặp Ngọc Thảo).
Xin cảm ơn.
STT HỌ TÊN NĂM SINH
1 Ông Vũ Đức Lợi 1956
2 Ông Trần Ngọc Tuấn 1962
3 Ông Nguyễn Đắc Nguyên 1940
4 Ông Lại Đức Hùng 1961
5 Ông Trần Văn Sang 1973
6 Ông Nguyễn Văn Khánh 1958
7 Ông Phan Ngọc Vũ Khiêm 1973
8 Ông Trương Vĩnh Ngân 1962
9 Ông Nguyễn Hiếu Thuận 1962
10 Ông Nguyễn Minh Xuân 1969
11 Ông Vũ Hoàng Khánh Ngân 1993
12 Ông Nguyễn Mạnh Cường 1972
13 Ông Dương Minh Tuấn 1959
14 Ông Nguyễn Tấn Trung 1953
15 Ông Trương Đình Hùng 1957
16 Ông Ngô Quang Phúc 1958
17 Ông Nguyễn Trần Hùng 1972
18 Ông Lê Văn Đắc 1936
19 Ông Hoàng Cẩm Ánh 1959
20 Ông Võ Nhơn Toàn 1976
21 Ông Đỗ Cao Dũng 1980
22 Ông Trương Văn Hùng 1957
23 Ông Nguyễn Ngọc Khung 1958
24 Ông Nguyễn Thị Thúy Vy 1975
25 Ông Vũ Viết Mạnh 1952
26 Ông Trương Lê Minh Châu 1987
27 Ông Hoàng Chí Hùng 1961
28 Ông Đặng Trần Vũ Hân 1974
29 Ông Ngô Quang Duy Ẩn 1994