DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI QUẬN 5

Danh sách Hội viên đang được cập nhật lại trong năm 2019, đề nghị quý Chi Hội Trưởng, Chi Hội Phó và Quý hội viên có yêu cầu điều chỉnh sai sót hay thay đổi nhân sự vui lòng báo về Văn phòng hội theo thông tin:
Email : hopavn@gmail.com
ĐT: (028) 3832 3326 (gặp Ngọc Thảo).
Xin cảm ơn.
STT HỌ TÊN NĂM SINH
1 Ông Hứa Lệ Trình 1953
2 Ông Trần Gia Bình 1938
3 Tạ Văn Anh 1957
4 Ông Lâm Thắng 1934
5 Ông Thi Cánh Cường 1950
6 Ông Thương Chí Dương 1965
7 Ông Tạ Chưởng Lễ
8 Ông Châu Văn Chương