DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI QUẬN 2

  Danh sách Hội viên đang được cập nhật lại trong năm 2019, đề nghị quý Chi Hội Trưởng, Chi Hội Phó và Quý hội viên có yêu cầu điều chỉnh sai sót hay thay đổi nhân sự vui lòng báo về Văn phòng hội theo thông tin:
Email : hopavn@gmail.com
ĐT: (028) 3832 3326 (gặp Ngọc Thảo).
Xin cảm ơn.
STT HỌ TÊN NĂM SINH
1 Ông Hồ Hữu Tân 1966
2 Ông Phạm Văn Nhâm 1953
3 Ông Bùi Minh Sơn 1953
4 Ông Huỳnh Ngọc Sơn 1960
5 Ông Phạm Trung Kiên
6 Ông Trương Hải Tuấn 1968
7 Ông Trần Hoàng Phong 1967
8 Ông Đỗ Thái Sơn 1976
9 Ông Nguyễn Thanh Hợp 1962
10 Nguyễn Xuân Trang 1973
11 Ông Nguyễn Ngọc Hải 1966
12 Ông Phạm Văn An