DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI NHIẾP ẢNH ĐẤT LÀNH

DANH SÁCH HỘI VIÊN 

CHI HỘI NHIẾP ẢNH ĐẤT LÀNH

STT HỌ TÊN NĂM SINH GHI CHÚ
1 Ông Ngô Đức Cần 1958 Chi hội trưởng
2 Ông Đỗ Hữu Luận 1958 Chi hội phó
3 Bà Nguyễn Ngọc Mai 1964 Chi hội phó
4 Ông Huỳnh Văn Trung 1959
5  Bà Lữ Thị Tuyết Anh  1968
 6  Ông Huỳnh Bá Lộc 1986
7 Ông Phạm Xuân Vinh 1976
8 Ông Nguyễn Phước Lộc 1958
9 Ông Ngô Vĩnh Phú 1955
10 Ông Trần Đào Sĩ 1971
11 Ông Phạm Tuất Kiệt 1980
12 Huỳnh Thái Sơn 1978
13 Ông Đỗ Quốc Phong 1977
14 Bà Ngô Thị Hồng Loan 1959
Danh sách Hội viên được cập nhật theo quyết đinh số 72/QĐ-HNA ngày 10/4/2019 về việc đổi tên Chi hội Nhiếp ảnh Quận 11 thành Chi hội Nhiếp ảnh Đất Lành
 Mọi điều chỉnh thông tin, vui lòng báo về Văn phòng hội theo
Email: hopavn@gmail.com
ĐT: (028) 3832 3326 (gặp Ngọc Thảo).
Xin cảm ơn.