DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI QUẬN 11

Danh sách Hội viên đang được cập nhật lại trong năm 2019, đề nghị quý Chi Hội Trưởng, Chi Hội Phó và Quý hội viên có yêu cầu điều chỉnh sai sót hay thay đổi nhân sự vui lòng báo về Văn phòng hội theo thông tin:
Email : hopavn@gmail.com
ĐT: (028) 3832 3326 (gặp Ngọc Thảo).
Xin cảm ơn.
STT HỌ TÊN NĂM SINH
1 Ông Ngô Đức Cần 1958
2 Ông Đỗ Hữu Luận 1958
3 Nguyễn Ngọc Mai 1964
4 Ông Huỳnh Văn Trung 1959
5 Lữ Thị Tuyết Anh 1968
6 Ông Huỳnh Bá Lộc 1986
7 Ông Phạm Xuân Vinh 1976
8 Ông Nguyễn Phước Lộc 1958
9 Ông Ngô Vĩnh Phú 1955
10 Ông Trần Đào Sĩ 1971
11 Hoàng Thu Hương 1960
12 Ông Phạm Tuất Kiệt 1980
13 Ông Huỳnh Thái Sơn 1978
14 Ông Đỗ Quốc Phong 1977
15 Ngô Thị Hồng Loan 1959