DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI QUẬN 10

Danh sách Hội viên đang được cập nhật lại trong năm 2019, đề nghị quý Chi Hội Trưởng, Chi Hội Phó và Quý hội viên có yêu cầu điều chỉnh sai sót hay thay đổi nhân sự vui lòng báo về Văn phòng hội theo thông tin:
Email : hopavn@gmail.com
ĐT: (028) 3832 3326 (gặp Ngọc Thảo).
Xin cảm ơn.
STT HỌ TÊN NĂM SINH
1 Ông Nguyễn Hoàng Anh 1968
2 Ông Vũ Đăng Khoa 1979
3 Ông Nguyễn Hoàng Trưởng 1958
4 Ông Đoàn Đức Minh 1957
5 Ông Phạm Đăng Thanh 1953
6 Ông Trần Khánh Dư 1960
7 Ông Khưu Phú Quý 1993
8 Ông Lê Quốc Trung 1978
9 Ông Nguyễn Mạnh Sinh 1958
10 Ông Nguyễn Xuân Khánh 1948