DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI NHIẾP ẢNH SÀI GÒN

Danh sách Hội viên đang được cập nhật lại trong năm 2019, đề nghị quý Chi Hội Trưởng, Chi Hội Phó và Quý hội viên có yêu cầu điều chỉnh sai sót hay thay đổi nhân sự vui lòng báo về Văn phòng hội theo thông tin:
Email : hopavn@gmail.com
ĐT: (028) 3832 3326 (gặp Ngọc Thảo).
Xin cảm ơn.
STT HỌ TÊN NĂM SINH
1 Ông Trần Anh Tuấn 1963
2 Ông Nguyễn Thanh Tâm 1956
3 Ông Lê Quang Quý 1954
4 Ông Nguyễn Tấn Thanh 1960
5 Ông Đỗ Sơn Hải 1962
6 Ông Nguyễn Sĩ Dũng 1954
7 Ông Dzũng Nguyễn 1954
8 Ông Đoàn Dũng 1958
9 Ông Đoàn Hồng Giang 1969
10 Ông Nguyễn Trường Sinh
11 Ông Lê Mai Phương 1972