DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI HẢI ÂU

Danh sách Hội viên đang được cập nhật lại trong năm 2019, đề nghị quý Chi Hội Trưởng, Chi Hội Phó và Quý hội viên có yêu cầu điều chỉnh sai sót hay thay đổi nhân sự vui lòng báo về Văn phòng hội theo thông tin:
Email : hopavn@gmail.com
ĐT: (028) 3832 3326 (gặp Ngọc Thảo).
Xin cảm ơn.
STT HỌ TÊN NĂM SINH
1 Lê Thị Kim Liên 1947
2 Đoàn Thi Thơ 1963
3 Ngô Thị Thu Ba 1962
4 Đào Hoa Nữ 1945
5 Phạm Thị Thu 1959
6 Nguyễn Thị Sin 1953
7 Phạm Thị Kim Thanh 1953
8 Nguyễn Hồng Nga 1959
9 Trần Thị Tuyết Mai 1963
10 Đỗ Thị Ngọc (Đỗ Ngọc) 1962
11 Phạm Thị Dung (An Dung) 1957
12 Trần Thị Minh Hà (Kim Chi) 1972
13 Đinh Thị Kim Lan 1958
14 Nguyễn Thi Thanh Sơn 1955
15 Nguyễn Thị Kiên Trinh 1977
16 Đặng Thị Kim Phương 1971
17 Nguyễn Thị Vân Tùng 1959
18 Nguyễn Trang Kim Cương 1976
19 Bạch Thị Tố Anh 1974
20 Nguyễn Thị Hồng Lân 1960