DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI GIA ĐỊNH 2

Danh sách Hội viên đang được cập nhật lại trong năm 2019, đề nghị quý Chi Hội Trưởng, Chi Hội Phó và Quý hội viên có yêu cầu điều chỉnh sai sót hay thay đổi nhân sự vui lòng báo về Văn phòng hội theo thông tin:
Email : hopavn@gmail.com
ĐT: (028) 3832 3326 (gặp Ngọc Thảo).
Xin cảm ơn.
STT HỌ TÊN NĂM SINH
1 Ông Huỳnh Phạm Anh Dũng 1972
2 Ông Lê Trịnh Kiểm 1950
3 Ông Phó Bá Cường 1960
4 Ông Hồ Văn Mến 1946
5 Ông Nguyễn Thái Phiên 1960
6 Ông Nguyễn Quốc Tuấn 1963
7 Ông Hoàng Trung Thủy 1966
8 Ông Đỗ Trọng Nghĩa 1964
9 Ông Nguyễn Thứ Tính 1970
10 Ông Nguyễn Đại Quốc 1957
11 Ông Nguyễn Hồng Phương 1937
12 Ông Trần Quốc Hùng 1960
13 Ngô Thị Bình 1956
14 Nguyễn Thị Thu Trang 1966
15 Nguyễn Thị Thùy Vân 1964
16 Nguyễn Thị Khánh Trang 1956
17 Ông Lương Văn Hùng 1956
18 Đỗ Thị Thúy Hồng 1963
19 Lê Thị Diễm Phúc 1964
20 Ông Võ Triệu Hoàng Thanh 1964
21 Trần Kim Phụng 1977
22 Ông Trần Quốc Việt 1952
23 Ông Nguyễn Thành Luy 1972
24 Ông Nguyễn Quốc Việt 1952
25 Ông Nguyễn Văn Toàn 1970
26 Ông Trần Vũ Dũng 1947
27 Ông Nguyễn Đông Khánh 1982
28 Ông Trương Đình Quỳ 1945
29 Ông Thân Hồng Tình 1979
30 Ông Nguyễn Nam Phương 1963
31 Ông Nguyễn Trọng Tâm 1947
32 Ông Nguyễn Mạnh Tài 1955
33 Ông Vũ Tường Chiểu 1963
34 Ông Nguyễn Xuân Thắng 1970
35 Ông Phó Bá Quốc Huy 1985
36 Ông Trần Liệt Hùng 1962
37 Ông Vũ Duy Bội 1952
38 Ông Vũ Đình Đảm 1961
39 Ông Võ Đình Đảm 1961
40 Ông Khổng Trọng Toàn 1965
41 Ông Trần Thanh Toàn 1970
42 Ông Đinh Ngọc Trung 1966
43 Ông Nguyễn Son
44 Ông Huỳnh Ngọc Dân 1958
45 Ông Bùi Văn Thành
46 Ông Đỗ Khánh Linh 1964
47 Ông Tạ Văn Mãnh 1960
48 Ông Huỳnh Công Bá