DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI GIA ĐỊNH 1

Danh sách Hội viên đang được cập nhật lại trong năm 2019, đề nghị quý Chi Hội Trưởng, Chi Hội Phó và Quý hội viên có yêu cầu điều chỉnh sai sót hay thay đổi nhân sự vui lòng báo về Văn phòng hội theo thông tin:
Email : hopavn@gmail.com
ĐT: (028) 3832 3326 (gặp Ngọc Thảo).
Xin cảm ơn.
STT HỌ TÊN NĂM SINH
1 Ông Trần Cao Bảo Long 1969
2 Ông Lê Hữu Dũng 1977
3 Ông Nguyễn Á 1968
4 Ông Thái Hoàng Phong 1951
5 Ông Vũ Việt Dũng 1957
6 Ông Đào Duy Trung 1955
7 Ông Nguyễn Thanh Tùng 1956
8 Ông Nguyễn Đắc Lộc 1968
9 Ông Hoàng Quốc Khánh 1959
10 Ông Trần Quốc Dũng 1951
11 Ông Huỳnh Mỹ Thuận 1966
12 Ông Nguyễn Ngọc Hải 1966
13 Ông Nguyễn Quyền 1973
14 Ông Nguyễn Xuân Quyền 1965
15 Ông Lê Cát Hanh 1978
16 Ông Nguyễn Xuân Thao 1971
17 Ông Châu Liên Khương 1973
18 Ông Trần Công Phước 1975
19 Ông Hồ Định Thịnh 1975
20 Ông Nguyễn Đình Ri 1975
21 Ông Đỗ Trọng Danh 1976
22 Ông Trương Ngọc Bảo 1977
23 Ông Hồ Đình Thịnh
24 Ông Cao Hải Minh 1967
25 Ông Hoàng Trung Thủy
26 Ông Nguyễn Lương Hiệu 1957
27 Ông Hoàng Thạch Vân 1959
28 Ông Châu Công Toại 1958
29 Ông Huỳnh Công Bá 1952
30 Ông Trương Vĩnh Sửu (Vinh Trương) 1957
31 Ông Hoàng Quốc Tuấn 1958
32 Ông Nguyễn Trung Thu 1957
33 Ông Tri Thinh Huệ 1937
34 Ông Phạm Trí Đức (Đức Huy) 1954
35 Ông Đặng Nam Dương 1948
36 Ông Trần Thành Đạt (Đạt Đức) 1966
37 Ông Bành Văn Lan 1952
38 Ông Đặng Thông Châu 1398