DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI CHIẾN SĨ

Danh sách Hội viên đang được cập nhật lại trong năm 2019, đề nghị quý Chi Hội Trưởng, Chi Hội Phó và Quý hội viên có yêu cầu điều chỉnh sai sót hay thay đổi nhân sự vui lòng báo về Văn phòng hội theo thông tin:
Email : hopavn@gmail.com
ĐT: (028) 3832 3326 (gặp Ngọc Thảo).
Xin cảm ơn.
STT HỌ TÊN NĂM SINH
1 Ông Đoàn Hoài Trung 1960
2 Ông Nguyễn Trung Trực 1972
3 Ông Đào Văn Sử 1955
4 Hoàng Quỳnh Anh 1947
5 Ông Nguyễn Thiện Minh 1958
6 Ông Đàm Quang Thái 1954
7 Ông Nguyễn Xuân Cường 1971
8 Ông Nguyễn Duy Hạ 1969
9 Ông Cù Văn Hoan 1962
10 Ông Nguyễn Việt Cường 1952
11 Ông Trần Duy Quảng 1971
12 Ông Lê Cảnh Thọ 1960
13 Ông Thái Bằng 1958
14 Ông Nguyễn Quang Bình 1949
15 Ông Trần Tất Đạt 1959
16 Ông Lâm Đức Hùng 1962
17 Ông Nguyễn Đức Tổng
18 Ông Nguyễn Công Vẽ 1949