DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI /CÂU LẠC BỘ NGƯỜI CAO TUỔI

Danh sách Hội viên đang được cập nhật lại trong năm 2019, đề nghị quý Chi Hội Trưởng, Chi Hội Phó và Quý hội viên có yêu cầu điều chỉnh sai sót hay thay đổi nhân sự vui lòng báo về Văn phòng hội theo thông tin:
Email : hopavn@gmail.com
ĐT: (028) 3832 3326 (gặp Ngọc Thảo).
Xin cảm ơn.
STT HỌ TÊN NĂM SINH
1 Ông Nguyễn Chiến 1942
2 Ông Nguyễn Mạnh Hùng 1952
3 Ông Lâm Văn Nới
4 Ông Trần Minh Quang
5 Ông Nguyễn Đức Toại 1928
6 Ông Phạm Lập
7 Ông Lý Chánh Dũng
8 Ông Trần Văn Kim
9 Ông Đặng Mậu Hiệp
10 Ông Nguyễn Hữu Cấy 1932
11 Ông Thân Văn Hải
12 Ông Nguyễn Văn Thông
13 Ông Nguyễn Bá Khuê
14 Ông Huỳnh Ánh
15 Ông Đắc Nguyên
16 Ông Phạm Văn Lâm
17 Ông Kha Thùy Châu
18 Ông Đoàn Công Tính 1943
19 Ông Bùi Văn Mùi
20 Ông Nguyễn Văn Trạng
21 Ông Trịnh Văn Hải
22 Ông Lai Tuấn Vỵ
23 Ông Phan Lâm Hải
24 Ông Nguyễn Triệu Hùng 1931
25 Ông Hoàng Đức Thự 1930
26 Ông Trần Thăng 1943
27 Ông Đào Văn Trình 1934