DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI BẾN THÀNH

Danh sách Hội viên đang được cập nhật lại trong năm 2019, đề nghị quý Chi Hội Trưởng, Chi Hội Phó và Quý hội viên có yêu cầu điều chỉnh sai sót hay thay đổi nhân sự vui lòng báo về Văn phòng hội theo thông tin:
Email : hopavn@gmail.com
ĐT: (028) 3832 3326 (gặp Ngọc Thảo).

Xin cảm ơn.

STT HỌ TÊN NĂM SINH
1 Ông Huỳnh Tấn Thăng 1963
2 Ông Bùi Quang Vũ 1973
3 Ông Trần Tấn Đạt 1956
4 Ông Ngô Thành Lộc 1962
5 Ông Phạm Văn Tại 1949
6 Ông Huỳnh Minh Trí 1964
7 Ông Nguyễn Kinh Luân 1972
8 Ông Hoàng Ngọc Việt 1958
9 Ông Nguyễn Văn Thành 1953
10 Ông Đỗ Hữu Tiến 1965
11 Ông Trần Thế Phong 1969
12 Ông Lê Xuân Thoại 1971
13 Ông Quách Giác Vũ 1964
14 Ông Lưu Bá Ngọc 1925
15 Ông Nguyễn Văn Quý 1959
16 Ông Trần Thiện Lý Phi 1953
17 Ông Dương Công Sơn 1969
18 Ông Nguyễn Việt Tiến 1956
19 Ông Vĩnh Khôi 1965
20 Ông Phạm Quan Thành 1958
21 Ông Đinh Bá Phú 1958
22 Ông Lê Tùng Khanh 1954
23 Ông Nguyễn Văn Đảnh 1945
24 Ông Nguyễn Kỳ Nam 1950
25 Ông Nguyễn Khoa Chương 1965
26 Ông Nguyễn Thế Lâm 1948
27 Ông Tống Đình Tuyên 1951
28 Ông Lê Kỳ Quang 1960
29 Ông Trần Thanh Thảo 1960
30 Vũ Thanh Hoài 1967
31 Ông Huỳnh Chí Công 1953
32 Ông Đặng Minh Tùng 1978
33 Ông Hà Văn Đông 1960
34 Ông Lê Quang Thái 1954
35 Ông Đặng Văn Tâm 1966
36 Ông Nguyễn Cao Cường 1967
37 Ông Đặng Trung Thành 1968
38 Đỗ Ngọc Hà 1952
39 Ông Trần Lê Tuấn 1961
40 Ông Trần Hữu Minh 1978
41 Nguyễn Thị Xuân Mai 1966
42 Ông Nguyễn Quốc Hoài 1962
43 Ông Ngô Đình Hoàng 1971
44 Lưu Kim Phương 1968
45 Ông Tăng Quang Trọng 1962
46 Ông Lữ Huỳnh Thanh Huy 1969
47 Ông Hồ Lê Hoàng Vũ 1976
48 Hoàng Bích Nhung 1962
49 Vũ Bích Hà 1970
50 Ông Phạm Đức Minh 1984
51 Ông Nguyễn Tấn Tuấn 1983
52 Ông Tống Sơn Trần 1983
53 Ông Nguyễn Thanh Tùng 1964
54 Ông Hoàng Huy Thông 1962
55 Ông Nguyễn Vĩnh Trí 1947
56 Ông Nguyễn Huyền Vũ 1963
57 Ông Lê Quang Bảo 1975
58 Ông Mai Thành Tiến 1967
59 Ông Nguyễn Mạnh Sơn 1950