DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI 1B

Danh sách Hội viên đang được cập nhật lại trong năm 2019, đề nghị quý Chi Hội Trưởng, Chi Hội Phó và Quý hội viên có yêu cầu điều chỉnh sai sót hay thay đổi nhân sự vui lòng báo về Văn phòng hội theo thông tin:
Email : hopavn@gmail.com
ĐT: (028) 3832 3326 (gặp Ngọc Thảo).
Xin cảm ơn.
STT HỌ TÊN NĂM SINH
1 Ông Phạm Ngọc Hùng 1955
2 Ông Nguyễn Thanh Hải 1942
3 Ông Trần Văn Tài 1957
4 Ông Phạm Kim Hiếu 1964
5 Ông Trương Thi Hiền 1964
6 Ông Triệu Quốc Hùng 1959
7 Ông Nguyễn Ngọc Hảo 1963
8 Ông Trương Công Ánh 1959
9 Ông Nguyễn Viết Bình 1954
10 Ông Nguyễn Việt Dũng 1958
11 Ông Phạm Quang Tuyến 1959
12 Ông Nguyễn Văn An (Thu An) 1944
13 Ông Đặng Ngọc Thanh 1948
14 Ông Huỳnh Công Bá 1953
15 Ông Hoàng Thịnh 1942
16 Ông Ngô Bá Châu 1959
17 Ông Lưu Ngọc 1930
18 Ông Dư Đăng Hải 1952
19 Ông Phan Tam Thái 1953
20 Ông Tô Tấn Đạt
21 Ông Nguyễn Trọng Nhân 1968
22 Ông Huỳnh Tấn Sĩ
23 Ông Đoàn Minh Trí
24 Ông Lê Hồng Trường 1971