Danh sách Giảng viên

STT

    ẢNH

    GIẢNG VIÊN

 

           CÔNG TÁC
       ĐƯƠNG NHIỆM

01

 

NGUYỄN THANH TÂM

(NAM THANH)

 

– Phó TBT Báo Mực Tím

– Chủ tịch

  Hội Nhiếp ảnh TP.HCM

02

 

LÊ XUÂN THĂNG

– Phó Chủ tịch

  Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

– Phó Chủ tịch thường trực

  Hội Nhiếp ảnh TP.HCM

03

 

ĐỒNG ĐỨC THÀNH

 

 

 

– Phó Chủ tịch

  Hội Nhiếp ảnh TP.HCM

04

 

LÊ HỒNG LINH

 

 

Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN

05

 

HOÀNG TRUNG THỦY

 

 

Ủy viên Hội đồng nghệ thuật

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN

06

 

DUY ANH

 

 

Ủy viên Hội Đồng Nghệ Thuật

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN

07

 

TỪ LƯƠNG VÂN

 

 

TBT Tạp chí Ánh Sáng Đẹp

Giảng viên – Nghệ sĩ Nhiếp ảnh

 

08

 


 

 


09

 

PHẠM LẬP

 

 

Giảng viên – Nghệ sĩ Nhiếp ảnh

10

 

BÙI VĂN TÁNH

 

 

Giảng viên – Nghệ sĩ Nhiếp ảnh

11

 

PHAN TAM THÁI

 

 

Giảng viên – Nghệ sĩ Nhiếp ảnh

12

 

VÕ THANH TÙNG

 

 

– Thạc sĩ  Âm nhạc

– Nghệ sĩ Nhiếp ảnh

13

 

NGUYỄN VĨNH TRÍ

 

 

Giảng viên – Nghệ sĩ Nhiếp ảnh

14

VŨ QUỐC VIỆT

 

 

Giảng viên – Nghệ sĩ Nhiếp ảnh

15

 

VŨ NGÔ TOÁN

 

 

Giảng viên Tin học

Quản trị viên Hopa

Thành viên ban quản trị Hopa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.