THÔNG TIN CUỘC THI ẢNH QUỐC TẾ (NEW)

 

01- Cuộc thi FiAP 2017-281    1st MAHFUZ ULLAH MEMORIAL INTERNATIONAL PHOTO CONTEST 2017 . E-Mail : docnabi64@hotmail.com , Site : www.photoclub.voltin.ro ( Ngày hết hạn  05 -08 – 2017) , Báo kết quả 18 – 08 – 2017:  05 thể loại : COLOR – MONOCHROME – PHOTO TRAVEL – NATURE – PHOTO JOURNALISM   ( Quốc gia : BANGLADESH ),  Phí thi là 30USD, trả phí PAYPAL

02 – Cuộc thi thứ 2 FIAP 2017-313   5th DANUBIUS INTERNATIONAL PHOTO ART SALON ( BEST OF CF )  E-Email : photoclub.voltin@gmail.com , Site : wwwphotoclub.voltin.ro , (Ngày hết hạn 07 – 08 – 2019)  . Báo kết quả ngày 20 – 08 – 2017: 04 Thể loại : COLOR – MONOCHROME – PHOTO TRAVEL – NATURE. Quốc gia ROMANIA ,  Phí thi là 30 Euro, trả phí Paypal.

3. Mã FIAP 2017 / 350 CHILD 2017 – CHILS CIRCUIT 2017 – ZAJECCAR – SERBIA
* 2017 / 351 CHILD 2017 – CHILD CIRCUIT 2017 – PARACIN    – SERBIA
 * 2017 / 352 CHILD 2017 – CHILD CIRCUIT 2017 – PENZA        – RUSSIAE-MAIL : photoclub.202@gmail.com, Site: www.photoclub202.com ( Ngày hết hạn 18 – 08 – 2017).Báo kết quả  01 – 09 – 2017,  05 thể loại : CHILD ( Trẻ em ) Color  và monochrome – EMOTIONS (Cảm xúc ) Color và Monochrome – LIFE ( Đời sống ) Color và monochrome – Open Color – Open Monochrome. Quốc gia SERBIA  .Phí thi cho 05 thể loại là 35 Euro hoặc 50 USD , Trả phí Paypal

HTT