Chuyên đề Nhiếp ảnh đường phố

THƯ MỜI

Nhằm chuẩn bị và triển khai Liên hoan Ảnh Nghệ thuật Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII năm 2018, Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh,

          Trân trọng kính mời: Quý Ông / Bà

                             Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Thành phố,

                             Các Ban Chuyên môn,

                             Các Chi hội Nhiếp ảnh,

                             Hội viên Hội Nhiếp ảnh,

                             Các bạn yêu thích nhiếp ảnh.

 

Đến tham dự buổi giới thiệu chuyên đề: Nhiếp ảnh đường phố

Báo cáo viên: Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hoàng Trung Thủy

Thời gian: 8 giờ 30, thứ tư 16 tháng 5 năm 2018

Địa điểm:  Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1).

Rất hân hạnh được đón tiếp.

                                                                                                  

TM. BAN CHẤP HÀNH

P. CHỦ TỊCH

Lê Xuân Thăng