Chấm giải Liên hoan ảnh nghệ thuật truyền thống lần thứ 43 – 2018

THƯ MỜI

Ban Tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật Truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 43 năm 2018,

Trân trọng kính mời:

Quý Ông / Bà Hội viên và các bạn yêu thích Nhiếp ảnh

Đến tham dự buổi chấm ảnh vòng chung khảo

Vào lúc: 8 giờ 30, ngày 26/08/2018 (Chủ nhật)

Tại Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (Số 122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1)

Trân trọng.

TM. BAN TỔ CHỨC
Trưởng ban
Hoàng Thạch Vân