Chấm ảnh trực tuyến – Chủ đề Phụ nữ Ngày nay

THƯ MỜI

Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh Nghệ thuật với Chủ đề “Phụ nữ Ngày nay”, trân trọng kính mời:

Quý Ông / Bà Hội viên và các bạn yêu thích Nhiếp ảnh

Đến tham dự buổi chấm ảnh trực tuyến

Vào lúc: 8 giờ, ngày 01/03/2018 (Thứ năm)

Địa điểm: Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1)

Trân trọng.

TM. BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban

Ngô Đức Cần