Chấm ảnh tốt nghiệp lớp Sáng tác 5

THƯ MỜI

Phòng Đào tạo – Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh,

Trân trọng kính mời:

Các bạn học viên và các bạn yêu thích nhiếp ảnh

 

Đến tham dự buổi chấm ảnh Tốt nghiệp của Lớp Sáng tác 5

Vào lúc: 17 giờ 45 ngày 14/3/2019 (thứ năm)

Địa điểm: 122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1

Trân trọng.

 

Phòng Đào tạo