Chấm ảnh Chung khảo “Qua lăng kính – Nét đẹp Celadon City 2020”

Ban Tổ chức cuộc thi ảnh “Qua lăng kính – Nét đẹp Celadon City 2020”,

Trân trọng kính mời: Tác giả tham gia cuộc thi

Đến xem chấm giải của cuộc thi ảnh “Qua lăng kính – Nét đẹp Celadon City 2020”

Vào lúc: 8:30 ngày 24/7/2020 (thứ sáu)

Tại: Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1)

Trân trọng