Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Bác

0

Pano tuyên truyền kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Bác Hồ. Hòa trong không khí cả nước vui mừng kỷ niệm lần thứ 121 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2011) và kỷ niệm lần thứ 100 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước