Hội thảo khoa học “Vai trò của văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước” .

0
Chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016), kỷ niệm 40 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 – 02/7/2016) và kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 … Xem tiếp "Hội thảo khoa học “Vai trò của văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước” ."

Đi tìm bản sắc dân tộc trong ảnh nghệ thuật Việt Nam qua giao lưu và hội nhập quốc tế.

0

Lịch sử phát triển của nhân loại cho thấy văn hóa (trong đó có văn học nghệ thuật) là nền tảng tinh thần của xã hội, thể hiện tầm cao, bề rộng và chiều sâu về trình độ phát triển và trường tồn của một dân tộc. Văn hoá không chỉ là mục tiêu mà … Xem tiếp “Đi tìm bản sắc dân tộc trong ảnh nghệ thuật Việt Nam qua giao lưu và hội nhập quốc tế.”

Thiền trong nghệ thuật phương Đông và phương Tây.

0

Nguyên tắc cơ bản của thiền Ở Trung Quốc, thiền được biết nhiều thông qua đạo Lão Tử và Trang Tử. Rất khó xác định được nguồn gốc nguyên thủy của thiền, ảnh hưởng từ Phật giáo hay Lão giáo. Trong sự kết nối này, chúng ta đề cập một điều quan trọng, được gọi là “triết lý” Đạo giáo … Xem tiếp “Thiền trong nghệ thuật phương Đông và phương Tây.”

Đa yếu tố: Người chụp mới quan trọng, chứ không phải cái máy ảnh – Phải không?

0

Một trong những chuyện xưa cũ rích trong nhiếp ảnh là tuyên bố ghi ở trên. Cứ mỗi lần nghe thấy nó là tôi lại ớn lạnh dọc sống lưng. Có vẻ như mỗi khi ai đó hỏi trên một diễn đàn trực tuyến rằng ống kính A có tốt hơn ống B hay không, … Xem tiếp “Đa yếu tố: Người chụp mới quan trọng, chứ không phải cái máy ảnh – Phải không?”

Ai muốn chụp nude hở đến đâu thì tùy…!

0

 Ai muốn chụp ảnh nude hở đến đâu thì tùy…nhưng để trong nhà hay mang ra công cộng là chuyện khác nhau…Vụ trưởng vụ Pháp chế Bộ VH – TT – DL phát biểu trong buổi Hội thảo về quản lý hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh diễn ra sáng ngày 29/2.

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa và văn học, nghệ thuật trong thời kỳ công nghiệp hóa,hiện đại hóa

0

Lược trích phát biểu kết luận của PGS. TS. Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tại Hội thảo khoa học: “Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa và văn học, nghệ thuật trong thời kỳ công nghiệp hóa, … Xem tiếp “Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa và văn học, nghệ thuật trong thời kỳ công nghiệp hóa,hiện đại hóa”